Liikenteen talous

TramWestin liikennöinnin talous on laskettu samalla tavalla kuin Raide-YVA:ssa. Säästöiksi on laskettu sen bussiliikenteen kustannukset, jonka TramWest-liikenne korvaa.

Kun TramWest-liikenne ulottuu Helsingin puolelle, kustannusten laskenta muuttuu mutkikkaammaksi kuin YVA:ssa. Esimerkiksi Kuusisaaren kautta kulkeva liikenne jatkaa edelleen Helsingin puolella. Samoin Jokerirataa kulkevat linjat jatkuvat Leppävaarasta edelleen. Myös Lauttasaaren raitiolinja tulee "jostain".

Raide YVA:ssa ei oltu huomioitu mitenkään Helsingin raitioverkon laajennuksia, joita TramWestin linjat kuitenkin käyttävät, ja jotka vaikuttavat bussiliikenteeseen Helsingin alueella. Siten ei ole mahdollista verrata kustannuksia täsmällisesti yhteensopivasti Raide-YVA:n kanssa, koska Raide-YVA:sta nämä muutokset puuttuvat.

  • TramWestin liikennöinti säästää bussivaihtoehtoon verrattuna 10,5–12,5 milj. euroa vuodessa.
  • Matinkylän metroliikenteen säästö Raide-YVA:ssa on 10,4 milj.€.

Suurempi liikennöintikustannusten säästö johtuu siitä, että TramWest korvaa YVA:ssa tutkittua liityntäliikennettä enemmän raitioliikennettä kalliimpaa bussiliikennettä.

Radan ylläpito

Siirtyminen bussiliikenteestä raideliikenteeseen merkitsee uutta kuluerää radan ja asemien ylläpidosta. Länsimetron rahoitusraportissa vuodelta 2004 metron radan ja asemien ylläpidon hinnaksi on ilmoitettu 12,95 milj. euroa vuodessa.

TramWestin rataverkossa ei ole maanalaisia asemia ja tunneleita, joten niiden ylläpitokustannuksia ei myöskään ole. Tieverkosta erillinen rataverkko edellyttää ylläpitoa. Sellaisen rataverkon ylläpidosta kuin TramWestissä on, ei ole kotimaista kokemustietoa. Ruotsalaisen tiedon perusteella voi arvioida, että TramWestin rataverkon vuosittainen ylläpito maksaa noin 5 milj.€.

Liikenteen subventio tai ylijäämä

Joukkoliikenteen talous ei ole pelkästään liikenteen hoidosta aiheutuvat kulut, vaan lipputulojen ja kulujen erotus.

TramWestin kohdalla olemme arvioineet, että joukkoliikenteen käyttö lisääntyy. Tällöin TramWestin lipputulot ovat suuremmat kuin YVA:ssa tutkituissa järjestelmissä.

Arvio matkustajamäärän kasvuun perustuu sekä kansainväliseen että suomalaiseen kokemukseen siitä, että ihmiset käyttävät raideliikennettä halukkaammin kuin bussiliikennettä, kun raideliikenne on kävelyetäisyydellä kuten bussi. Tämä on havaittu esimerkiksi Itä-Helsingissä, jossa joukkoliikenteen matkustajamäärä Vuosaaresta nousi metron valmistuttua. Rastilan ja Vuosaaren metroasemien läheisyydessä on kävelyetäisyydellä runsaasti asutusta.

Etelä-Espoossa asuu 88.800 asukasta kävelyetäisyydellä TramWestin pysäkeistä. Matinkylän metron asemien kävelyetäisyydellä asuu 14.500 asukasta. Ennusteemme koko TramWest-verkolle sisältäen myös Helsingin puolella olevat radat Kuusisaarentiellä ja Lauttasaaressa on:

  • TramWestin matkamäärä on 134.000 matkaa päivässä
  • Raide-YVA:n Matinkylän metrolla matkamäärä on 113.000.

Tämä arvio perustuu seuraaviin oletuksiin:

  • Keskimäärin Espoossa käytetään joukkoliikennettä 0,75 matkaa asukasta kohden vuorokaudessa.
  • Kävelyetäisyydellä raideliikenteestä joukkoliikenteen käyttö on 20 % keskimääräistä suurempaa.
  • Liityntäliikenteen piirissä joukkoliikenteen käyttö on 10 % keskimääräistä vähäisempää.

Jos arvioimme, että matkamäärien 11.000 matkan ero tarkoittaa 5.500 Espoon sisäisen 30 matkan kausilipun ostajaa, TramWestin arvonlisäverottomat lipputulot ovat vuodessa 2,5 milj.€ suuremmat kuin Matinkylän metrolla ja liityntäliikenteellä.

Sivu on tehty 9.3.2006 / AA. Viimeisin päivitys 12.3.2006 / AA.©2006 TramWest tramwest@gmail.com