Raideliikenteen kaupunkikehitysvaikutukset

Kansainvälisen kokemuksen perusteella raideliikenne lisää kiinteistöjen arvoa ja kysyntää noin 5–15 % kävelyetäisyydellä pysäkeistä. Tämä johtuu saavutettavuuden ja matkustusmukavuuden parantumisesta. Suurin vaikutus kohdistuu työssäkäyvien kaupunkimaisiin asuntoihin ja työpaikkoihin. Raideliikenne tukee kaupunkimaisia liikekeskuksia ja lähikauppoja.

Arvonnousu vaikuttaa kiinteistöjen verotusarvoihin ja lisää kiinteistöveron tuottoa. Uudisrakentamisessa arvonnousu voidaan periä kaupungille raideliikenteen rahoitukseen joko kaupungin tonttien myynnillä tai kehittämismaksulla. Keskimäärin rakennusoikeuden arvosta noin 50 % voidaan periä kaupunkikehittämiseen.

Olemme selvittäneet Etelä-Espoon yleiskaavaluonnoksen Suur-Tapiolan, Suur-Matinkylän ja Suur-Kivenlahden suuralueiden lisärakentamisen sijainnin TramWestin sekä Raide-YVA:n vaikutusalueella. Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 400 €/m2 ja siitä perittäväksi 50 %.

    m2  % Lkm Arvo Tulot
TramWest Asunnot 1122000 62,7 % 22440 448,8 M€ 224,4 M€
  Työpaikat 1032000 71,8 % 25800 412,8 M€ 206,4 M€
          yht 430,8 M€
Raide-YVA Asunnot 142000 7,6 % 2840 56,8 M€ 24,8 M€
  Työpaikat 351000 24,4 % 8775 140,4 M€ 70,2 M€
          yht 95 M€

Käytännössä perittävästä summasta noin puolet on käytettävä katuihin, kunnallistekniikkaan, kouluihin ja vastaaviin pakollisiin kuluihin, mutta osa jää käyttöön. Maan arvo on myös yleensä suurempi ja maankäyttösopimusten tekeminen helpompaa kävelyetäisyydellä raideliikenteestä. Espoon kaupunki voi siis kattaa merkittävän osan TramWest-hankkeesta kaupunkikehittämisellä. Raide-YVA:n vaihtoehtojen kaupunkikehitysvaikutukset ovat riittämättömät.©2006 TramWest tramwest@gmail.com